City
Flows

Projekt City FlowsStatus Konkurs na rewitalizację wybrzeży miastTyp Przestrzeń publicznaLokalizacja GdańskData 2017Zespół projektowy Alicja Karaś
Piotr Karaś
Klaudia Sidorowicz

Pracę nad naszym projektem rozpoczęliśmy od rozważania nad znaczeniem słowa mobilność w kontekście projektowania przestrzeni publicznych w mieście. City Flow to nazwa naszego projektu, to wizja, która jest odpowiedzią na konkurs BMW / Urban / Transforms / 2013. Propozycję poprzedziliśmy analizą miejsca i określeniem potencjału jaki posiada Gdańsk. Istniejące zasoby-walory miasta Gdańska do których należą: historia Stoczni Gdańskiej, rzeka Motława oraz miasto wraz z jego użytkownikami zadecydowały o kierunku naszych poszukiwań oraz wizji, którą prezentujemy poniżej.
 

  1. Stocznia wypływa do ludzi. Projektowana przez nas przestrzeń jest silnie powiązana z historią miasta, które położone nad rzeką i w bezpośrednim dostępie do morza, które rozwijało się dzięki niej. Motorem rozwoju miasta Gdańska dawniej były szlaki handlowe, następnie przemysł stoczniowy a współcześnie… może to być turystyka oraz dobrobyt mieszkańców miasta. Podkreślimy historię miasta poprzez wykorzystanie nieużywanych już stoczniowych pontonów przemysłowych, które zaadoptujemy na nową przestrzeń na rzece, przeznaczoną dla ludzi. Chcieliśmy oderwać kawałek Stoczni Gdańskiej wraz z jej historią i spławić ją w miejsce, gdzie przebywają mieszkańcy Gdańska oraz turyści. Mamy nadzieję, że jeśli część stoczni przypłynie do ludzi aby opowiedzieć jej historię to wywyła kolejny ruch- ludzie przyjdą do Stoczni, aby się więcej o niej dowiedzieć. Chcemy nadać pontonom nowe życie, nowe zastosowanie oraz nowe znaczenie. Wybrany ponton pokryjemy (architekci nie cierpią słowa dekoracja :) ) reprodukcją grafik muralu z nieistniejącego już muru, grodzącego niegdyś Stocznię Gdańską. Przebywaniu na rzece, na mobilnym moście towarzyszyć będą odtwarzane wypowiedzi stoczniowców zebrane i opracowane w formie audio przez gdańską artystkę Iwonę Zając w ramach projektu Stocznia w eterze
  1. Ludzie wychodzą nad rzekę. Zaprojektowana przez nas pływająca przestrzeń publiczna na pontonie stoczniowym mogłaby stanowić zaczątek całego systemu takich przestrzeni rozsianych po kanałach Gdańska. Projektowany system mostów pontonowych jest dualny, z jednej strony jest rozwinięciem wizji miasta Gdańska dotyczącej ożywienia dróg wodnych , a z drugiej dodaje nowe realne metry kwadratowe przestrzeni miejskiej . Proponujemy ,,mosty” na rzece, które nie stanowią przeszkody dla ruchu wręcz przeciwnie generują go. Mobilne mosty to atrakcyjny cel ruchu kajakowego, pieszego oraz rowerowego w myśl zasady: dojść, dojechać, dopłynąć. Nowa mobilna przestrzeń publiczna jest łatwo zauważalna na rzece, gdyż rzeka stanowi ważną oś widokową, a to sprawia, że szybko może pozyskać nowych użytkowników. Projektowany przez nas obiekt jest wyraźnym powodem do zejścia do rzeki i może pomóc w promocji komunikacji wodnej, co jest jednym z priorytetów miasta.
  1. Flow: rzeka-ludzie. Projektując przestrzeń publiczną na rzece staraliśmy się aby miała ona cechy dobrych często użytkowanych przestrzeni publicznych. Biorąc pod uwagę: możliwość szybkiej zmiany lokalizacji, dobrą widoczność mobilnych mostów pontonowych z różnych miejsc miasta, powiązanie z codzienną komunikacją, kojące sąsiedztwo wody oraz łatwość użytkowania. Możemy zdecydowanie stwierdzić, że przestrzeń ta zyska grono odbiorców chcących spędzić wolny czas w mieście bezpośrednio na wodzie. Projektowany most pontonowy ma przypisaną funkcję. Wypływa ze Stoczni Gdańskiej do miasta, do ludzi. Jest symbolem świetności i potęgi przemysłu stoczniowego. Nadanie mu konkretnej funkcji opartej o historię znikającej już Stoczni może sprzyjać zwiększeniu liczby jej użytkowników. Według badań najważniejszą cechą dobrych, chętnie użytkowanych, przestrzeni publicznych jest możliwość wzajemnej obserwacji ich użytkowników przy różnych czynnościach. Taki aspekt realizuje nasz most pontonowy, który widoczny jest z dużej części Długiego Pobrzeża, czyli z głównej strefy spacerów. Wierzymy również, że przebywanie na rzece, prawie w centrum miasta, da ludziom ukojenie w zgiełku zabieganego miasta.
  1. Przestrzeń publiczna przypływa do ludzi. Dzięki zmiennej lokalizacji może być swoistym akcentem, w miejscach gdzie akurat mają miejsce ważne dla miasta wydarzenia: festyny, festiwale, jarmarki itp. Gdy w danym fragmencie miasta dzieje się coś ważnego… zapasowa przestrzeń publiczna już tam jest. Mobilność przestrzeni miejskiej sprawia, że łatwo zbadać, gdzie jest ona potrzebna. Jeżeli okaże się, że w danym miejscu nie zyskała wielu użytkowników - łatwo można ją przemieścić w miejsce gdzie jest potrzebna. Rozwinięcie naszego pomysłu w formie ciągu przestrzeni publicznych stanowiących most, wiążących dwa brzegi rzeki (w miejscu gdzie akurat komunikacja ta jest potrzebna, w danym momencie), może pozwolić mieszkańcom Gdańska w odkryciu miejsc, do których do tej pory się nie zapuszczali, sprowokować ich do zajrzenia na rzadko odwiedzaną wyspę Ołowiankę czy Wyspę Spichrzów. Ważnym dla nas jest również aspekt ekologiczny-wykorzystamy najbardziej przyjazny środowisku typ recyklingu- upcykling. Użyliśmy nieużywanych już pontonów przemysłowych i nadaliśmy im nową funkcję, i wartość: estetyczną oraz społeczną.