Instytut
Budownictwa Pasywnego

Passivhaus Institut został założony w 1996 roku, przez Doktora Wolfganga Feista, jako niezależna placówka badawcza w Darmstadt (Niemcy) i od tego momentu prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad technologiami energooszczędnymi w budownictwie.


Instytut Budownictwa Pasywnego zatrudnia fizyków, matematyków, inżynierów budownictwa i środowiska, jak również inżynierów mechaników, prowadzących prace nad wysoce efektywnym wykorzystaniem energii. 

 


Do podstawowych zadań instytutu należy:

 

  • konsultowanie prac projektowych architektów i inżynierów w zakresie budownictwa pasywnego (okna, instalacje wentylacyjne i pozostałe, ustroje i elementy budowlane).
  • wspieranie producentów w działaniach związanych z opracowywaniem i optymalizacją elementów nadających się do stosowania w budownictwie pasywnym.
  • wykonywanie w budynkach pomiarów zużycia energii oraz parametrów związanych z komfortem, jak również naukowa ocena wyników tych pomiarów.
  • organizowanie prezentacji, seminariów i sympozjów związanych z tematyką budownictwa pasywnego.
  • prowadzenie i wdrażanie procedur certyfikacyjnych opartych na naukowych podstawach.
  • opracowywanie koncepcji i rozwijanie symulacji wykorzystywania energii słonecznej.
  • obliczanie przepływu powietrza w pomieszczeniach przy wykorzystaniu wspomaganej komputerowo dynamiki płynów, jak również modeli wielostrefowego przepływu powietrza.
  • dokonywanie pomiarów gazu wskaźnikowego w celu określenia ilościowego przepływu powietrza i zanieczyszczeń, także w budynkach zasiedlonych (na przykład w celu poświadczenia prawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacyjnych).
  • symulowanie zachodzących w budynkach procesów termicznych za pomocą programu DYNBIL (programu do modelowania termicznego).
  • opracowanie i dalsze rozwijanie pakietu Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP - Pakietu do Projektowania Budynków Pasywnych), arkusza kalkulacyjnego do bilansowania zapotrzebowania na energię w budynkach pasywnych.

 

Zobacz również

PDF [ 2.82 MB ]

DOMY PASYWNE - OSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

Budownictwo pasywne w wielu krajach Europy jest standardem od dwudziestu lat. W Polsce staje się ono coraz bardziej popularne...