Biuro

MIDI Pracownia Architektoniczna Piotr Karaś otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.
.
Całkowita wartość projektu: 200.000 zł
.
Całkowita wartość dofinansowania: 150.000 zł
.
.
[email protected]