MIDI
Pracownia
Architektoniczna

Domy pasywne to domy ekonomiczne
oraz ekologiczne - a według naszych zasad
proste, budowane z typowych materiałów.

Jesteśmy entuzjastami zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznych rozwiązań. Posiadamy znaczne doświadczenie w projektowaniu budynków pasywnych, o czym świadczy certyfikat Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego - Pasivhaus Institut Darmstadt - twórców idei budownictwa pasywnego.