Jak
działamy?

Pracę nad projektem rozpoczynamy od analizy potrzeb klienta. Wspólnie z Państwem, wypełniamy ankietę inwestycyjna, zapraszając na niezobowiązujące spotkanie. Na wstępnym etapie staramy się wyjaśnić zalety i wady domów pasywnych oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania. Pracę nad projektem dzielimy zazwyczaj na cztery etapy:

 

Etap 1.

Koncepcja

Praca nad ideą budynku, wpisaniem go w kontekst, jego formą, kształtem, podziałem funkcjonalnym.


Praca nad ideą jest najważniejszą częścią projektu. Poświęcamy sporo czasu, aby rozpoznać potrzeby przyszłych mieszkańców domu. Na spotkaniu spisujemy główne założenia dotyczące  budynku, co pozwala zbadać zapotrzebowanie na poszczególne funkcje i ich powiązania w budynku. W trakcie pracy nad koncepcją (na bieżąco) modyfikujemy założenia. Na podstawie otrzymanych dokumentów (mapy do celów informacyjnych lub projektowych, warunków przyłączeniowych gestorów sieci, warunków zabudowy) tworzona jest koncepcja całości. Możemy również wyręczyć klientów w uzyskaniu dokumentów, dzięki czemu zamiast czasochłonnych wizyt w urzędach, klienci powierzają formalności specjalistom. Aby zapewnić wysoki standard indywidualnego projektu, wykorzystujący walory działki, staramy się wpisać budynek w otoczenie. Spotykamy się z klientami w miejscu planowanej budowy, wykonujemy dokumentację fotograficzną. Posłuży ona do prac projektowych, a klientom umożliwi oglądanie kolejnych wizualizacji na tle własnej działki. Często kluczowa w przypadku projektowania domów pasywnych i energooszczędnych jest lokalizacja budynku na działce, a nawet dobór odpowiedniej działki.

Podczas pracy nad tym etapie przygotowujemy:

 • trzy alternatywne koncepcje obiektu (zestaw rzutów, schematów, wizualizacji lub innych opracowań przedstawiających koncepcję), z których jedną dopracowujemy.
 • koncepcję funkcjonalnych podziałów budynku z aranżacją, schemat powiązań przestrzeni dziennych i nocnych.
 • wstępne obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzania domu (liczba kilowatogodzin na m2 na rok)
 • koncepcję zagospodarowania terenu: podział przestrzenny działki (część prywatna i publiczna), schemat ogrodzenia, lokalizacja ciągów komunikacyjnych oraz zieleni.
 • spacer multimedialny po cyfrowym modelu domu (możliwość zajrzenia do pomieszczeń, oceny ich wielkości i proporcji).
 • przeprowadzenie uzgodnienia konserwatorskiego (jeśli wymagane).

Na tym etapie mamy możliwość wykonania makiety w skali 1:100 lub 1:50, dzięki której można obejrzeć trójwymiarowy, rzeczywisty obiekt. Podczas pracy nad koncepcją rozważamy indywidualne rozwiązania uwzględniające specyfikę działki i otoczenia. Analizujemy widoki z poszczególnych okien. Badamy kąt padania promieni słonecznych o różnych porach roku i dnia oraz najczęstsze kierunki wiatru.

W skład projektu koncepcyjnego wchodzą:

 • rysunki rzutów z aranżacją, przekrój, elewacje.
 • rysunek wstępnego zagospodarowania działki.
 • wstępne obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzania domu (liczba kilowatogodzin na m² na rok).
 • wizualizacje domu z zewnątrz.

Etap 2.

Projekt budowlany

Stworzenie dokumentacji gotowej do złożenia w urzędzie, pozwolenie na budowę.


W skład dokumentacji wchodzą następujące opracowania:

 • projekt architektoniczny sporządzony przez architekta, posiadającego niezbędne uprawnienia.
 • projekt budowlany konstrukcji wykonany przez uprawnionego konstruktora.
 • projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi wykonany przez uprawnionego instalatora.
 • projekt budowalny instalacji ogrzewania wyposażonego w systemy pozyskiwania czystej energii z otoczenia wykonany przez uprawnionego instalatora.
 • projekt budowlany instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) wykonany przez uprawnionego instalatora.
 • projekt instalacji elektrycznej wyposażonej w systemy pozyskiwania czystej energii z otoczenia, oświetlenia działki i podjazdu, systemów teletechnicznych jak wideo domofon, adekwatnie  do zapotrzebowania systemu „domu inteligentnego”.
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku oraz szczegółowe obliczenia energooszczędności budynku w systemie PHPP stworzonym przez Passivhaus Institut Darmstadt.
 • uzyskanie uzgodnienia przeciwpożarowego (jeśli wymagane).

Przedstawiamy alternatywne metody ogrzewania, zoptymalizowane pod kątem kosztów ogrzewania i ekologii, prognozowane koszty ogrzewania dla poszczególnych systemów. Podczas pracy nad projektem wykonane zostaną następujące zadania:

 • obliczenia liniowych mostków termicznych.
 • optymalizacja projektu pod względem energetyczno-ekonomicznym przy użyciu programu PHPP - możliwość wprowadzania zmian w projekcie i sprawdzenia wpływu poszczególnych zmian na koszt ogrzewania i koszt budowy domu.

Dodatkowo możemy opracować:

 • przedmiar robót lub kosztorys inwestorski.
 • projekt wykonawczy architektoniczny.
 • projekty wykonawcze branżowe.

Etap 3.

Projekt wykonawczy

Elementy projektu wykonawczego niezbędne do zrealizowania projektu.


Etap 3 stanowi odrębną część projektu i nie ma on znaczenia dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Ma zaś ogromne znaczenie dla uzyskania planowanych parametrów gwarantujących oszczędną eksploatację przez wiele lat. To zestaw rysunków technicznych pokazujących - w szczegółach - metody połącznia przegród budowalnych (ściany, dach, podłoga, stropy) oraz montaż wyposażenia budynku przemyślany tak, aby uniknąć mostków termicznych i zachować maksymalną szczelność budynku. Te dwa czynniki są niezmiernie ważne dla budynków niskoenergetycznych.

Etap 4.

Nadzór autorski

Nadzór autorski, wizyty na budowie.


W związku z tym, że budownictwo niskoenergetyczne jest na polskim rynku nadal w fazie wstępnej - proponujemy usługę nadzoru autorskiego. Pomagamy wybrać wykonawcę, w razie potrzeby dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi budownictwa pasywnego.

W ramach nadzoru proponujemy:

 • pięć wcześniej uzgodnionych wizyt na budowie.
 • do dwudziestu godzin konsultacji telefonicznych.
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.