Misja

Specjalizujemy się w projektowaniu budynków indywidualnych skrojonych na miarę potrzeb użytkowników. Domy pasywne to domy ekonomiczne i ekologiczne - a według naszych zasad również proste, budowane z typowych materiałów. Prostota użytych materiałów nie wpływa na technologiczne zaawansowanie projektów. Nasze domy są efektywne, oszczędne (nawet o 80% niższe koszty ogrzewania), skrojone na miarę potrzeb przyszłych mieszkańców, efektownie i funkcjonalnie wpisane w otaczający je krajobraz.


Staramy kierować się ideami modernizmu, konceptualizmu (podporządkowania budynku jednej idei), a także minimalizmu - „mniej znaczy więcej”. Niezmiennie niedoścignionym wzorem jest dla nas architektura skandynawska. Odczuwamy potrzebę popularyzacji budownictwa pasywnego. Promujemy domy tanie w użytkowaniu, niedrogie w budowie, proste konstrukcyjnie, z zastosowaniem rozwiązań, które w krótkim czasie mogą się zwrócić, domy o prostej ponadczasowej stylistyce. Dzięki kompaktowym bryłom nasze domy są energooszczędne (powierzchnia przegród zewnętrznych do ogrzewanej kubatury), ale też mogą być wznoszone na niewielkich działkach.

Jesteśmy entuzjastami zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań. Posiadamy znaczne doświadczenie w projektowaniu budynków pasywnych, o czym świadczy certyfikat Niemieckiego Instytut Budownictwa Pasywnego - Pasivhaus Institut Darmstadt - twórców idei budownictwa pasywnego.

Naszą pasją jest odkrywanie i przywracanie życia niedocenianych przez rynek „perełkom” architektonicznym, obiektom o niebagatelnej wartości urbanistycznej, z realnymi perspektywami wykorzystania na cele mieszkaniowe lub komercyjne. Zajmujemy się rewitalizacją obiektów o różnej skali - od poddaszy po opuszczone dworce kolejowe, budynki post-industrialne.

Nasz
zespół

Współzałożycielka Pracowni Architektonicznej MIDI Architekci (2013).

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (praca dyplomowa nominowana do konkursu Dyplom Roku). W 2011 uzyskała tytuł magistra inżyniera, W 2015 uzyskała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Certyfikowany Europejski Projektant Domów Pasywnych (Passivehaus Institut Darmstadt). 

Szkolenia

  • 2014 | Szkolenie Wykorzystywanie wiatru, ziemi, biogazu i biomasy na potrzeby MŚP - podejście kompleksowe, organizowane przez Dmp Eco
  • 2013 | Szkolenie Certified European Passive House Designer, prowadzone przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego
  • 2013 | Szkolenie w obliczaniu liniowych mostków termicznych, prowadzone przez Cezarego Sankowskiego
  • 2010 | Stypendium w ramach programu Erasmus na Universitad Jaume I w Castellon (Hiszpania), kierunek: architektura

Doświadczenie zawodowe

  • 2012 | Praca w Biurze Projektowym Studio 212
  • 2010 | Współpraca z pracownią Vis a vis

Certyfikaty

PDF [ 924.36 kB ]

Certified Passive House Designer

Projektantka Alicja Karaś jest jedną z niewielu polskich architektów, którzy zakończyli szkolenie i zdali egzamin przeprowadzony przez Passivhaus Institut w Darmstadt. Otrzymała tytuł: Certyfikowany Europejski Projektant domów pasywnych.

PDF [ 0 kB ]

Certyfikat - Program Therm

Wyznaczanie wartości współczynnika PSI dla liniowych mostków termicznych. Zgodny z PN-EN ISO 10211.

PDF [ 693.6 kB ]

Certyfikat - wykorzystanie wiatru, ziemi, biomasy i biogazu

Wykorzystanie energii wiatru - opis zjawiska wytwarzania energii przez wiatr oraz zjawisk związanych z nierównościami powierzchni ziemi oraz obrotami kuli ziemskiej.