Czym jest
dom pasywny

1.

Budownictwo pasywne

Budownictwo pasywne jest dziś obowiązującym „nowoczesnym” standardem. Od wielu lat tego typu obiekty buduje się w krajach o klimacie zbliżonym do Polski, ponieważ jest to opłacalne ekonomicznie. Dom pasywny to dom, którego zapotrzebowanie na energię do ogrzania jest mniejsze niż 15 kWh/m2 na rok. W Polsce nowobudowane domy mają zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania w granicach 80/100 kWh/m2 na rok, co oznacza, że mieszkając w domu pasywnym jesteśmy w stanie zaoszczędzić 75/85% wydatków na ogrzewanie. Ogrzewanie domu pasywnego o powierzchni 150 m2 kosztuje około 400 zł rocznie. Komponenty domów pasywnych (rekuperatory, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, okna) są coraz tańsze. Budowa domu pasywnego staje się coraz bardziej opłacalna. W naszej pracowni staramy się, aby dodatkowe koszty wznoszenia domu - związane z jego pasywnością nie przekroczyły 20% kosztów inwestycji - wówczas dom pasywny ma szanse zwróci się po około 12/15 latach.


2.

Zwarta bryła

Dom pasywny nie powinien mieć skomplikowanej formy - należy zminimalizować stosunek powierzchni zewnętrznych do objętości. W ten sposób mniej ciepła ucieka przez ściany, dach oraz fundament.


3.

Niski współczynnik przenikania ciepła

Domy pasywne buduje się w tradycyjnych technologiach - zarówno w technologii szkieletowej, jak i murowanej. Konieczne jest zwiększenie grubości izolacji termicznej. Ze względu na większą grubość izolacji termicznych najczęściej ściany zewnętrzne budujemy z cegły silikatowej, która ma mniejszą grubość niż - na przykład - bloczki ceramiczne. W ten sposób unikamy efektu zbyt grubych ścian.


4.

Odpowiednio rozmieszczone okna

Unikamy okien od strony północnej i zwiększamy ich ilość od strony południowej - ważne, aby dom był usytuowany zgodnie z kierunkami świata - odchylenie od kierunku północ-południe może wynosić maksymalnie 16 stopni. Jeżeli zamierzasz zbudować dom pasywny musisz wziąć pod uwagę ten parametr wybierając działkę budowlaną. Okna dla domów pasywnych muszą przepuszczać dużo promieni słonecznych do środka - są to tak zwane „zyski solarne”, równocześnie nie mogą one pozwalać na ucieczkę ciepła w przeciwnym kierunku.


5.

Rekuperacja z odzyskiem ciepła

Dom pasywny jest ogrzewany ciepłym powietrzem nawiewanym przez system wentylacji - możemy zrezygnować z instalacji grzejników lub ograniczyć ich lokalizację do łazienek. Wentylacja domu pasywnego musi być wyposażona w odzysk ciepła na poziomie 85%. Oznacza to, że 85% ciepła z podgrzanego, zużytego powietrza, które wyrzucamy na zewnątrz budynku, musi zostać przekazane zimnemu powietrzu, które czerpiemy z zewnątrz. Dzięki temu zużywamy energię jedynie do pokrycia pozostałych 15% i zasilania wentylacji. Wokół stosowania systemu wentylacji w domach krąży wiele mitów. Kiedy wentylacja jest odpowiednio zaprojektowana, jakość powietrza jest wyższa niż w domu bez wentylacji mechanicznej - nie mamy problemu z wilgocią i zapachami, a powietrze dostarczone do naszego domu jest filtrowane. Taki dom użytkuje się jednak nieco inaczej - na przykład, jeżeli wentylacja jest projektowana dla czterech członków rodziny, a w okresie wakacyjnym troje z nich wyjedzie, musimy pamiętać o przestawieniu trybu wentylacji.


6.

Szczelność

W związku z tym, że stosujemy rekuperację (odzysk ciepła), należy dopilnować, aby powietrze, które wnika do naszego domu zostało ogrzane. Konieczne jest unikanie niekontrolowanego wniknięcia powierza przez ściany i dach - stosujemy w tym celu odpowiednie detale architektoniczne. Tu często pojawia się pytanie - czy w domu pasywnym możemy swobodnie otwierać okna? Możemy, ale należy pamiętać, że zmniejszy to wydajność odzysku ciepła.


7.

Brak mostków termicznych

Mostek termiczny to miejsce, gdzie ze względów konstrukcyjnych lub technologicznych, musimy zmniejszyć lub przebić izolację termiczną. Krótko mówiąc, jest to miejsce którędy ucieka ciepło. Dom pasywny musi być pozbawiony takich miejsc.


Na Pomorzu jesteśmy w komfortowej sytuacji - mieszkamy w strefie klimatycznej obejmującej dużą część Niemiec. Dzięki temu możemy w pełni czerpać z ponad dwudziestoletniego doświadczenia architektów niemieckich w dziedzinie budownictwa pasywnego, wprowadzając sprawdzone przez nich rozwiązania i detale architektoniczne. Dzięki Szkoleniu Certyfikowanego Europejskiego Projektanta Budownictwa Pasywnego PIBP opartego na doświadczeniach Niemieckiego Instytutu w Darmstadt posiadamy wiedzę oraz doświadczenie pozwalające do wdrażanie dokładnie takich - sprawdzonych - rozwiązań.