Rewitalizacja
Dźwigów
Portowych

Typ RewitalizacjaLokalizacja Gdańsk Młode Miasto
(Tereny Stoczni Gdańskiej)
Data 2013Zespół projektowy Maciej Jacaszek
Piotr Karaś

Dźwigi stoczniowe są jednym z najważniejszych elementów panoramy Gdańska. Lokalne inicjatywy świadczą o dużym zaangażowaniu mieszkańców Gdańska na rzecz zachowania żurawi portowych.


Szukaliśmy oryginalnych rozwiązań rewitalizacji dźwigów adekwatnych do ich unikalnej formy oraz skali. Staraliśmy się w taki sposób wkomponować światło aby podkreślić strukturę i sylwetkę żurawia portowego. Przekształcone przez światło dźwigi mogłyby dać czytelny sygnał, że Gdańsk chce wybudować dzielnicę wyjątkową. W naszym przekonaniu równolegle należałoby opracować kompletny system identyfikacji wizualnej nowej dzielnicy Gdańska Młode Miasto. 

 

Zaprzyjaźnione strony

facebook.com